Slide 2
Slide 2
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 5
Slide 5
Slide 8
Slide 8
Slide 6
Slide 6

Maand archief

Goed burgerschap

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”

De school als ‘mini-maatschappij’ heeft een groot aantal unieke kenmerken.
Het is de ontmoetingsplaats waar alle kinderen voor het eerst verkeren in grote groepen leeftijdgenoten met alle verschillen van dien. Zeker als een school ook een wijkfunctie heeft, is de ontmoeting van leerlingen, ouders, leerkrachten, school – en wijkbetrokkenen, vriendjes en vriendinnetjes een intense beleving.

Op een school leren kinderen om te gaan met verschillen en om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid. Ook leren kinderen functionele relaties aan te gaan met een relatief grote groep onbekende volwassenen. Dit alles vindt in beginsel plaats binnen de veilige muren van de school.

Om te kunnen functioneren binnen de maatschappij is echter meer nodig. Scholen laten
veelal kinderen op passieve wijze kennis maken met de relaties die de school aangaat.
Gastlessen van ‘grote mensen’ in de klas , naschoolse activiteiten uit de Verlengde Schooldag, culturele uitstapjes, e.d. worden geïnitieerd door de school en laten een ruimte
voor de actieve betrokkenheid van de leerlingen.

Leerlingen van De Bukehof moeten de gelegenheid krijgen zich actief in te zetten voor de
omgeving waarin zij leven. Maar dit proces van ‘bewustwording’ vraagt om een actieve houding en inzet van de school en haar directbetrokkenen. De keuze van momenten van ontmoeting, de begeleiding van de kinderen hierbij, de kennis van en inzicht in de verschillende rollen en de samenwerking van de actoren bij deze omgeving, het is de moeite waard om hieraan veel aandacht te schenken.

Onze leerlingen moeten met open vizier de wereld in kunnen kijken en daar hun steentje aan bijdragen.

Ons plan ‘actief burgerschap’ is mede een hulpbron hierbij.

Klik hier om ons beleidsplan actief burgerschap te bekijken.


download-180px

Contact

De Bukehof
Olmenstraat 1
4731 BC Oudenbosch

T. 0165 – 313240
E. info@bukehof.nl

Kalender

Er zijn geen naderende evenementen.

facebookTwitter FlickrYouTube