Slide 2
Slide 2
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 5
Slide 5
Slide 8
Slide 8
Slide 6
Slide 6

Maand archief

Ons team


Teamfoto schooljaar 2015-2016

 

Het schoolteam

We hebben gekozen voor een groepsverdeling waarbij de groepen zo veel mogelijk aandacht kunnen krijgen, dus waar de groepen een zo klein mogelijke samenstelling hebben. Binnen de mogelijkheden van de formatie (het aantal leerkrachten op een school is grotendeels afhankelijk van het aantal leerlingen) hebben we gekozen voor de volgende opzet:

 Groep 1 -2 A  Juf Miranda Molengraaf, Juf Linda van Kuijk en Juf Mirjan Endepoel (Leerkracht in Opleiding)
 Groep 1- 2 B  Juf Linda Kerstens
 Groep 3a  Juf Eva Mermans en Juf Fleur Dingenouts (Leerkracht in Opleiding)
 Groep 3b  Juf Saskia Gerrits en Juf Ineke de Kluiver
 Groep 4  Juf Willemien Vergouwen
 Groep 5  Meneer Fons Pijnen en Juf Ellen Pals
 Groep 6  Meneer Bernard Kannekens en Juf Aline Huijsmans (Leerkracht in Opleiding)
 Groep 7  Juf Ingrid Leijten en Juf Marga Kuijpers
 Groep 8  Juf Saskia Rollé en Juf Manuela Twaalfhoven

De keuze voor overwegend homogene groepen: een kleine school met een klein aantal leerlingen beschikt nu eenmaal niet over een ruime formatie. Toch zien we ook in onze groepen kansen voor de terugstroom – en doorstroomtrajecten in het onderwijs, dé gelegenheid om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van elk kind, dé mogelijkheid om met de kinderen ´het sociale spel´ van de school te spelen en te beleven. In het rooster en onder meer door het inschakelen van het zorgteam, door de inbreng van een Leerkracht in Opleiding proberen we onze zorg voor de kinderen te optimaliseren.

Voor het schooljaar 2016-2017 kent onze school drie afstuderende leerkracht vanuit de  PABO-opleidingen in Breda, Vlissingen en Rotterdam: Juf Aline Huijsmans, Juf Mirjan Endepoel en Juf Fleur Dingeouts zullen hun studies en hun stages in onze schoolgroepen afronden. Alle Leerkrachten in opleiding hebben een eigen opleidingsvariant en zijn in verschillende perioden en op verschillende dagen op de school aanwezig volgens een vooraf afgesproken rooster.

Juf Jacobine Wetsteijn is de intern begeleider van de school. Zij draagt zorg voor de leerlingbegeleiding, coördineert het zorgplan, begeleidt de coaching van de leerkrachten binnen het zelfstandig werken en vormt samen met Meneer Manfred Werger, de directeur van de school, de zorgcoördinatie.

Onze school kent drie gediplomeerde en bevoegde gedrag-specialisten: Juf Linda van Kuijk , Juf Jacobine Wetsteijn en Juf Ellen Pals.

Onze school kent twee Remedial Teachers: Juf Linda van Kuijk en Juf Ingrid Leijten.

Onze school kent een gediplomeerde en bevoegde leerkracht ‘Special Educational Needs ‘:Juf Miranda Molengraaf

Juf Ellen Pals is de bovenbouwcoördinator van de school en Juf Linda van Kuijk is de onderbouwcoördinator. Samen met Juf Jacobine Wetsteijn en Meneer Manfred Werger vormen zij het ‘brede zorgteam ‘van de school. Het ‘smalle zorgteam’ van de school bestaat uit de directeur (Meneer Manfred Werger) en de intern begeleider (Juf Jacobine Wetsteijn).

Meneer Bernard Kannekens is digicoach van onze school. Op het gebied van de techniek van de computers verzorgt hij de technische eerstelijns zorg. Juf Ingrid Leijten is de digicoach voor de schoolprogrammatuur en voor de website van onze school. Tevens is Juf Ingrid de coördinator op het gebied van Wetenschap, Natuur en Techniek voor onze school en binnen de Borgesiusstichting.

Meneer Manfred Werger is de schooldirecteur. Hij is tevens de zorgteamlid van de school en heeft daarnaast zitting in het Borgesius-Directeuren-Overleg en de beleidscommissies van de Borgesiusstichting. Meneer Manfred is ook algemeen stagecoach van de Borgesius Scholen en koppelvoorzitter van het VVE-Koppel Oudenbosch.

 


download-180px

Contact

De Bukehof
Olmenstraat 1
4731 BC Oudenbosch

T. 0165 – 313240
E. info@bukehof.nl

Kalender

Er zijn geen naderende evenementen.

facebookTwitter FlickrYouTube