Slide 2
Slide 2
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 5
Slide 5
Slide 8
Slide 8
Slide 6
Slide 6

Maand archief

OV / Oudervereniging

De oudervereniging organiseert elk schooljaar verschillende activiteiten in samenwerking met de leerkrachten en veel helpende ouders. Die activiteiten kosten handenvol geld.

Om alle kosten te kunnen betalen en onze schooljeugd te laten genieten van allerlei leuke festiviteiten en activiteiten is de bijdrage van de ouders voor ieder kind vastgesteld op € 20,= per kind per schooljaar. Indien uw kind in januari of later van een schooljaar start, dan is de bijdrage voor dat schooljaar € 10,=.

Er zijn drie manieren om te betalen:

  1. U betaalt via IBAN: IBAN NL 86 RABO 0191 6560 54 ten name van Katholieke Oudervereniging van de Bukehof. Graag de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden.
  2. U ondertekent de automatische incasso (U vindt hier het formulier).
  3. Voor contante betaling kunt u het geld in een gesloten envelop inleveren bij meneer Manfred of juf Dijmphie (schoolassistent). Graag de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden.

Wanneer u de bijdrage niet in één keer wilt betalen, dan kunt u contact opnemen met Meneer Manfred. Hij kan dan met u de mogelijkheden bespreken om in termijnen te betalen.

Download hier de uitgebreide brief over de ouderbijdrage en hier het contract voor de ouderbijdrage.

9471