Slide 2
Slide 2
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 5
Slide 5
Slide 8
Slide 8
Slide 6
Slide 6

Maand archief

Ons team

Ons team , januari 2019.

 

Het schoolteam

We hebben gekozen voor een groepsverdeling waarbij de groepen zo veel mogelijk aandacht kunnen krijgen, dus waar de groepen een zo klein mogelijke samenstelling hebben. Binnen de mogelijkheden van de formatie (het aantal leerkrachten op een school is grotendeels afhankelijk van het aantal leerlingen) hebben we gekozen voor de volgende opzet:

 Groep 1 -2 A  Juf Miranda Molengraaf, Juf Linda van Kuijk
 Groep 1- 2 B  Juf Linda Kerstens
 Groep 3  Juf Saskia Gerrits en Juf Ingrid Leijten
 Groep 4  Juf Eva Mermans
 Groep 5a  Juf Willemien Vergouwen en Juf Marga Kuipers
 Groep 5b  Juf Inge Ruijten
 Groep 6  Juf Lieke Dekkers
 Groep 7 Meneer Bernard Kannekens
 Groep 8  Juf Saskia Rollé en Juf Manuela Twaalfhoven
 PSZ  Juf Mariët Franken en Juf Judith Reijnders

Voor de extra informatie achter de formatieplanning voor 2018-2019 klik hier.

Voor de formatieplanning 2018-2019 en de informatie over het zorgteam klik hier.

De keuze voor overwegend homogene groepen: een kleine school met een klein aantal leerlingen beschikt nu eenmaal niet over een ruime formatie. Toch zien we ook in onze groepen kansen voor de terugstroom – en doorstroomtrajecten in het onderwijs, dé gelegenheid om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van elk kind, dé mogelijkheid om met de kinderen ´het sociale spel´ van de school te spelen en te beleven. In het rooster en onder meer door het inschakelen van het zorgteam, door het bieden van extra ondersteuning in de groepen en door de inbreng van een Leerkracht in Opleiding proberen we onze zorg voor de kinderen te optimaliseren.

Voor het schooljaar 2018-2019 kent onze school één afstuderende leerkracht vanuit de PABO-opleidingen in Breda, Vlissingen en Rotterdam: Meneer Dirk-Jan Mulder zal zijn studie en stage in onze schoolgroep 7 van Meneer Bernard afronden. Alle Leerkrachten in Opleiding hebben een eigen opleidingsvariant en zijn in verschillende perioden en op verschillende dagen op de school aanwezig volgens een vooraf afgesproken rooster.

Juf Jacobine Wetsteijn is de intern begeleider van de school. Zij draagt zorg voor de leerlingbegeleiding, coördineert het zorgplan, begeleidt de coaching van de leerkrachten binnen het zelfstandig werken. Juf Jacobine is tevens bevoegd rekencoördinator van de school.

Onze school kent twee gediplomeerde en bevoegde gedrag-specialisten: Juf Linda van Kuijk , Juf Jacobine Wetsteijn

Onze school kent twee Remedial Teachers: Juf Linda van Kuijk en Juf Ingrid Leijten.

Onze school kent een gediplomeerde en bevoegde leerkracht ‘Special Educational Needs ‘:Juf Miranda Molengraaf

Onze school kent een management- en zorgondersteuner op maandag en dinsdag: Juf Willemien Vergouwen.

Meneer Fons Pijnen ondersteunt de leerkrachten in hun taken en begeleidt leerlingen in kleine groepjes.

Meneer Bernard Kannekens is digicoach van onze school. Op het gebied van de techniek van de computers verzorgt hij de technische eerstelijns zorg. Daarnaast is hij bevoegd coördinator en beleidsuitvoerder van Kurzweil, de programmatuur en hardware voor de ondersteuning van kinderen met dyslexie. Juf Ingrid Leijten is de digicoach voor de schoolprogrammatuur en voor de website van onze school. Tevens is Juf Ingrid de coördinator op het gebied van Wetenschap, Natuur en Techniek voor onze school en binnen de Borgesiusstichting maakt zij deel uit van de Werkgroep Onderwijs in Techniek en Wetenschap.

Meneer Vincent van Dam is momenteel de interim-directeur van de Bukehof. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 hopen wij een nieuwe directeur op onze school te verwelkomen.

 


download-180px

Contact

De Bukehof
Olmenstraat 1
4731 BC Oudenbosch

T. 0165 – 313240
E. info@bukehof.nl

Kalender

facebookTwitter FlickrYouTube