Slide 2
Slide 2
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 5
Slide 5
Slide 8
Slide 8
Slide 6
Slide 6

Maand archief

Ons team

Ons team tijdens een team-uitje: september 2017.

 

Het schoolteam

We hebben gekozen voor een groepsverdeling waarbij de groepen zo veel mogelijk aandacht kunnen krijgen, dus waar de groepen een zo klein mogelijke samenstelling hebben. Binnen de mogelijkheden van de formatie (het aantal leerkrachten op een school is grotendeels afhankelijk van het aantal leerlingen) hebben we gekozen voor de volgende opzet:

 Groep 1 -2 A  Juf Miranda Molengraaf, Juf Linda van Kuijk
 Groep 1- 2 B  Juf Linda Kerstens en Juf Marjolein Clarijs (Leerkracht in Opleiding)
 Groep 3  Juf Saskia Gerrits en Juf Ingrid Leijten
 Groep 4a  Juf Willemien Vergouwen
 Groep 4b  Juf Eva Mermans
 Groep 5  Meneer Fons Pijnen en Juf Gerdienke Rodi
 Groep 6  Juf Lieke Dekkers en Juf Marga Kuipers
 Groep 7 Meneer Bernard Kannekens
 Groep 8  Juf Saskia Rollé en Juf Manuela Twaalfhoven
 PSZ  Juf Rita Nederpel, Juf Judith Reijnders en Juf Evita van Lier

De keuze voor overwegend homogene groepen: een kleine school met een klein aantal leerlingen beschikt nu eenmaal niet over een ruime formatie. Toch zien we ook in onze groepen kansen voor de terugstroom – en doorstroomtrajecten in het onderwijs, dé gelegenheid om het onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van elk kind, dé mogelijkheid om met de kinderen ´het sociale spel´ van de school te spelen en te beleven. In het rooster en onder meer door het inschakelen van het zorgteam, door de inbreng van een Leerkracht in Opleiding proberen we onze zorg voor de kinderen te optimaliseren.

Voor het schooljaar 2017-2018 kent onze school twee afstuderende leerkracht vanuit de  PABO-opleidingen in Breda, Vlissingen en Rotterdam: Juf Marjolein Clarijs en Juf Gerdienke Rodi zullen hun studies en hun stages in onze schoolgroepen afronden. Alle Leerkrachten in Opleiding hebben een eigen opleidingsvariant en zijn in verschillende perioden en op verschillende dagen op de school aanwezig volgens een vooraf afgesproken rooster.

Juf Jacobine Wetsteijn is de intern begeleider van de school. Zij draagt zorg voor de leerlingbegeleiding, coördineert het zorgplan, begeleidt de coaching van de leerkrachten binnen het zelfstandig werken en vormt samen met Meneer Manfred Werger, de directeur van de school, de zorgcoördinatie. Juf Jacobine is tevens bevoegd rekencoördinator van de school.

Onze school kent twee gediplomeerde en bevoegde gedrag-specialisten: Juf Linda van Kuijk , Juf Jacobine Wetsteijn

Onze school kent twee Remedial Teachers: Juf Linda van Kuijk en Juf Ingrid Leijten.

Onze school kent een gediplomeerde en bevoegde leerkracht ‘Special Educational Needs ‘:Juf Miranda Molengraaf

Meneer Bernard Kannekens is digicoach van onze school. Op het gebied van de techniek van de computers verzorgt hij de technische eerstelijns zorg. Daarnaast is hij bevoegd coördinator en beleidsuitvoerder van Kurzweil, de programmatuur en hardware voor de ondersteuning van kinderen met dyslexie. Juf Ingrid Leijten is de digicoach voor de schoolprogrammatuur en voor de website van onze school. Tevens is Juf Ingrid de coördinator op het gebied van Wetenschap, Natuur en Techniek voor onze school en binnen de Borgesiusstichting maakt zij deel uit van de Werkgroep Onderwijs in Techniek en Wetenschap.

Meneer Manfred Werger is de schooldirecteur. Hij is naast Juf Jacobine Wetsteijn zorgteamlid van de school en heeft daarnaast zitting in het Borgesius-Directeuren-Overleg en diverse beleidscommissies van de Borgesiusstichting. Meneer Manfred is ook algemeen stagecoach van de Borgesius Scholen en koppelvoorzitter van het VVE-Koppel Oudenbosch.

 


download-180px

Contact

De Bukehof
Olmenstraat 1
4731 BC Oudenbosch

T. 0165 – 313240
E. info@bukehof.nl

Kalender

vrijdag, 27 juli 2018
facebookTwitter FlickrYouTube