Slide 2
Slide 2
Slide 7
Slide 7
Slide 1
Slide 1
Slide 5
Slide 5
Slide 8
Slide 8
Slide 6
Slide 6

Maand archief

Samenwerking

Iedere Borgesiusschool heeft een eigen schoolplan, een eigen jaarplan, een eigen karakter en een eigen gezicht. Toch wil de Borgesiusstichting de samenwerking en de verbinding tussen de basisscholen versterken en verankeren. Dit is een vastonderdeel van het Strategisch Beleidsplan van de Borgesiusstichting.

Het bestuur  heeft haar scholen daarom ingedeeld in vier groepen, de zogenaamde clusters. Ons cluster bestaat uit de Oudenbossche scholen De Klinkert en De Schittering, De Mariadonk uit Zegge, Het Bossche Hart uit Bosschenhoofd en onze eigen school De Bukehof. Ook de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven, die gekoppeld zijn aan de genoemde scholen, maken deel uit van deze samenwerking.

De samenwerking dient één doel: De optimale ontwikkeling van de leerling. Door schaalvergroting en samenwerking kunnen de scholen hun krachten bundelen en is er veel te realiseren op onderwijskundig gebied, wat op individuele basis niet of in mindere mate zou lukken.

De directies van de scholen hebben vanuit het bestuur de opdracht om binnen deze samenwerkingsstructuur beleid uit te stippelen voor de gezamenlijke scholen. Gedurende het schooljaar komen zij meerdere keren per jaar samen om dit beleid vorm te geven. Ook de IB’ers van de scholen hebben gezamenlijke bijeenkomsten, waarin afstemming gezocht wordt op het gebied van de leerlingenzorg.

Het cluster-beleidsplan voor 2017-2018 bevat de volgende onderdelen:

  • Een bovenschools aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, de zogenaamde plusklas.
  • Een professionaliseringstraject voor de leerkrachten van groep 1-2 met betrekking tot Onderzoekend en Ontwerpend Leren van het jonge kind.
  • Bevordering van Onderzoekend en Ontwerpend Leren van de groepen 7-8, gekoppeld aan een praktijkonderzoek door de leerkrachten van deze groepen.
  • Het vormgeven aan een leerklas voor anderstalige leerlingen op onze scholen met als doel een zo spoedig mogelijke integratie van de betreffende leerlingen.

Daarnaast wordt in het overleg tussen de scholen afstemming gezocht op diverse vlakken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een gezamenlijk vakantierooster
  • Bundelen van de inzet van onderwijs-ondersteunend personeel.
  • Koppelen van onderwijsassistenten aan de basisscholen.
  • Gezamenlijke studiedagen.
  • Vorming van werkgroepen zoals de werkgroep meer- en hoogbegaafdheid.
  • Gezamenlijke protocollen, zoals het protocol kleutertoetsen.

Klik hier voor het beleidsplan van het cluster.

Klik hier voor de korte, informatieve PowerPoint-presentatie van het cluster.


download-180px

Contact

De Bukehof
Olmenstraat 1
4731 BC Oudenbosch

T. 0165 – 313240
E. info@bukehof.nl

Kalender

facebookTwitter FlickrYouTube